Waarom Mega Multisport?

Bij de huidige generatie kinderen kunnen we spreken van een gebrek aan bewegingservaring. Doordat kinderen opgroeien in een andere beweegcultuur door de technologische ontwikkelingen (mobiele telefoon, spelcomputers, social media, ect.) blijven de motorische basisvaardigheden onderontwikkeld. Tijdens de Mega Multisportlessen brengen we de kinderen in aanraking met een breed scala aan basisvaardigheden zoals gooien, vangen, klimmen, balanceren, stoeien en meer. Dit vormt de basis van een zogenoemde ‘fysieke intelligentie’.

Onze verwachting is dat de beter geschoolde bewegers later de betere atleten zullen zijn. Kinderen die op vroege leeftijd alleen maar voetballen, zullen snel beter worden in voetbal. Kinderen die naast voetbal ook nog een breed scala aan andere activiteiten doen, zullen zich meer allround ontwikkelen met alle voordelen die daarbij horen.

Bij Mega Training dagen we de kinderen uit binnen een combinatie van activiteiten en sporten. Wij focussen ons op de lange termijn ontwikkeling en willen we graag dat het kind eerst een goede beweger wordt en vervolgens uitgroeit tot een atleet. Door veel verschillende sporten aan te bieden, voorkomen we dat het kind zich ‘te vroeg’ gaat specialiseren.

Onderstaand voorbeeld is voor veel mensen herkenbaar:

Het grootste talent uit de jeugd wordt bij de eerste selectie gehaald. Bij de speler worden enkele fysieke tekortkomingen of beperkingen geconstateerd door de staf. Denk aan beperkte lenigheid, behendigheid, looptechniek of geen power. Vaak hoor je dan: ‘we moeten nog even werken aan deze punten’. Oftewel: ‘we moeten nog even een atleet maken van deze speler.’

Trainers en sporters moeten in deze fase veel meer tijd investeren om in de buurt te komen om hetzelfde resultaat te bereiken als bij kinderen. Bij Mega Training gaan we aan de slag met de motorische ontwikkeling op jonge leeftijd, zodat we eerst een goede atleet maken van het hierboven genoemde talent!