Bij Mega Training meten we de motorische ontwikkeling van de kinderen. Dit doen we door middel van een beweegbaan. Tijdens het uitvoeren van de beweegbaan observeren wij de basisvaardigheden zoals bijvoorbeeld hinkelen, kruipen, balanceren en klimmen. De tijd die het kind erover doet om de beweegbaan uit te voeren geeft aan, hoe de motorische vaardigheden van het kind zijn ontwikkeld voor zijn of haar leeftijd. 

Het wetenschappelijk onderbouwde parcours geeft een goed beeld van het motorische niveau. Met dat inzicht zorgen wij ervoor dat we gericht kunnen werken aan de motorische ontwikkelpunten van het individu. Door de kinderen te meten en te monitoren kunnen we een persoonlijk ontwikkelplan opstellen voor het kind.