Is het hebben van plezier een belangrijk onderdeel van de gym- of sportlessen? Als je het aan gymleerkrachten, coaches of trainers vraagt, krijgt je veelal hetzelfde antwoord terug. Uiteraard, plezier is enorm belangrijk. Doordat kinderen veel plezier beleven aan het sporten, hebben ze daar op meerdere gebieden profijt van.

Helaas is het hebben van plezier niet altijd vanzelfsprekend in de sport. Het moet niet te veel herhaling hebben en een goede balans tussen winnen en ontwikkeling.

Positieve ervaringen zorgen voor plezier

Uit onderzoek is gebleken dat meisjes op een jonge leeftijd gymmen en sporten leuk vonden, dit later ook veel meer zijn gaan doen. Voor jongens is dat niet heel duidelijk bewezen. Wel dat als er veel negatieve ervaringen waren dit er juist voor heeft gezorgd dat jongens op latere leeftijd minder zijn gaan sporten.

Kinderen die motorisch minder soepel bewegen vinden het lastig om mee te doen aan sport en spel. Hierdoor beleven wat ze minder plezier aan beweging en sporten. Door kinderen motorisch sterker te maken, ervaren ze ook meer plezier. Een ontwikkeling van de motoriek is van groot belang voor meerdere aspecten. Denk hierbij aan de sociale en cognitieve ontwikkeling en een goed zelfbeeld.

‘Kinderen met plezier beter leren bewegen, daar gaat Mega Training voor’

Bij Multisport staat het hebben en maken van plezier juist hoog in het vaandel. Het maken van plezier staat ook in onze slogan.  ‘Kinderen met plezier beter leren bewegen, daar gaat Mega Training voor’. Doordat kinderen plezier halen uit de sporten, kunnen zij een betere keuze maken welke sport zij leuk vinden. Wij leggen geen druk op de keuze die kinderen maken. Uit enthousiasme en met plezier kunnen zij na Mega Training kijken op welke sport zij gaan.

Het enthousiasme en plezier slijpt op deze manier in de leefstijl van kinderen. Dat is belangrijk om daar iets in te veranderen. Ze worden op een prettige manier uitgedaagd en zo willen ze meer doen aan sport.

Passende uitdagingen om plezier te behouden

Hoe creëer je of behoud je het plezier bij kinderen tijdens sportactiviteiten? Bij Mega Training vinden wij het plezier belangrijk en laten wij dit terugkomen bij onze lessen.

Een voorbeeld hiervan is foutloos leren. Hiermee wordt niet bedoeld dat kinderen geen fouten mogen maken. De les of activiteit wordt zo ingericht dat het passend is op het niveau van het kind. Zo is er voor iedereen een succeservaring. Hierdoor ervaar je een plezierig moment en wil je verder.

Net als in de klas kan er gedifferentieerd gewerkt worden. Kinderen zullen vaardigheden zoals gooien, zwaaien of balanceren eerst op een passend niveau oefenen en kunnen daarna waar nodig doorgroeien. Zo wordt er gekozen voor wisselend materiaal of een activiteit op verschillende manieren moeten uitvoeren.

Wij willen kinderen niet eindeloos een nieuw onderdeel laten oefenen. Door de herhaling en het veelvuldig moeten laten zien, is het nieuwe er snel af. Hierdoor kan het plezier in de sport verminderen. Door een afwisseling te maken, blijven kinderen scherp. Hierdoor blijft de interesse en het plezier aangewakkerd. Wij zetten goede trainingen neer om de kinderen te blijven motiveren. Het staat niet voor niets in onze slogan. ‘Kinderen met plezier beter leren bewegen, daar gaat Mega Training voor’. Dit willen wij over blijven brengen op kinderen. Zo worden ze betere sporters, hebben ze een goed beeld in wat ze willen, verandert dit de leefstijl en hebben ze boven alles veel plezier.