Sport en opvoeding zijn twee woorden die je niet direct aan elkaar zou kunnen koppelen. Sporten doe je op de sportclub, bij een vereniging of in de gymzaal. De opvoeding ligt voornamelijk thuis en een beetje bij de maatschappij zoals school. Waarom koppelen wij deze begrippen dan toch aan elkaar? Hoe verhoudt zich dit tot elkaar?

Wat zie je qua opvoeding terug bij de sportclub?

Naast familie en op school wordt de sport ook als een opvoedingsplek gezien. Kinderen brengen veel tijd door op de sportclub of bij de vereniging. Daar worden ze gecoacht en gestimuleerd. Hier zit dus wel degelijk een opvoedingslijn in.

Sport helpt jongeren opvoeden. Ook daar leer je wie je bent, hoe je sociaal met anderen omgaat, hoe je tegenslagen verwerkt en hoe je blij en trots kunt zijn. Dit gaat dan juist antisociaal gedrag tegen, draagt bij aan de eigen ontwikkeling en stimuleert schoolprestaties.

Is de sport ook een opvoedingsplek?

Het is vanzelfsprekend dat thuis en school de opvoedingsplekken zijn voor kinderen. In de eerste plaats heb je het gezin en de familie. Daar zijn regels en afspraken en worden de normen en waarden meegegeven. Als de kinderen naar school gaan, krijgen ze daar ook veel mee. Ze brengen een groot gedeelte van de dag door op school. Daar worden kinderen geprezen, gecorrigeerd en worden kaders aangegeven. Dit geldt niet alleen voor de school. Ook in de gymzaal of bij de sportvereniging worden ze geprezen, gecorrigeerd en kunnen ze trainen en spelen binnen de kaders van de club. De trainer of coach is net als een leerkracht of ouder betrokken in het opvoedingsproces.

Opvoeding bij de Multisportlessen

Ook de trainers bij Multisport zijn opvoeders in het proces op het gebied van sport. Multisport is een ideale plek voor het creëren en bijhouden van sociale vaardigheden. Zo zijn wij een leerschool voor het leven. Kinderen maken vrienden, werken aan hun vaardigheden, leren om tegen hun verlies te kunnen en leren blij te zijn voor een ander. Zo heeft de deelname aan een sport effect op respect, elkaar accepteren, verantwoordelijkheid en sociaal gedrag. Wij willen dat kinderen goede ervaringen opdoen tijdens de verschillende sporten. Dit doen zij samen met andere kinderen en het is fijn om bewondering en bemoediging te krijgen van de medesporters. Hierdoor wordt het gevoel nog groter om het met elkaar te doen.

Zelfvertrouwen en zelfkennis hoort bij opvoeding

Opvoeding komt dus wel degelijk terug bij de sporten. Gedrag en houding in de sport worden besproken en dit nemen kinderen dan ook mee in andere situaties. Zelfvertrouwen en zelfkennis zijn terugkerende aspecten. Door een betere zelfkennis en een goed zelfvertrouwen weet je hoe je moet reageren. Zo doen zij succesvolle ervaringen op in de sport en in het dagelijks leven.